Celkový počet publikací:                                 126
Počet impaktovaných publikací:                      36
Citační index(WoS/Scopus):                         186/269
H-index (WoS/Scopus):                                    7/8

Smetana, J., Boštíková, V., Kosina, P., Špliňo, M., Chlíbek, R. Measles - epidemiology and vaccination [Spalničky - epidemiologie a očkování] (2012) Vakcinologie, (3), pp. 109-112.

Ludwig, E., Ünal, S., Bogdan, M., Chlibek, R., Ivanov, Y., Kozlov, R., Van Der Linden, M., Lode, H., Mészner, Z., Prymula, R., Rahav, G., Skoczynska, A., Solovic, I., Uzaslan, E. Opportunity for healthy ageing: Lessening the burden of adult pneumococcal disease in Central and Eastern Europe, and Israel (2012) Central European Journal of Public Health, 20 (2), pp. 121-125.

Chlíbek, R., Smetana, J., Boštíková, V., Hanovcová, I., Špliňo, M.¨Pneumococcal vaccine adult application - A new indication [Použití konjugované pneumokokové vakcíny v dospělosti - nová indikace] (2012) Vakcinologie, (2), pp. 60-65.

Chlibek, R., Anca, I., Andre, F., Čižman, M., Ivaskeviciene, I., Mangarov, A., Mészner, Z., Perenovska, P., Pokorn, M., Prymula, R., Richter, D., Salman, N., Šimurka, P., Tamm, E., Tešović, G., Urbancikova, I., Zavadska, D., Usonis, V. Adult vaccination in 11 Central European countries - Calendars are not just for children [Szczepienia dorosłych w 11 krajach Europy Środkowej - kalendarze szczepień nie tylko dla wieku dzieciecego] (2012) Pediatria Polska, 87 (3), pp. I-XX.

Chlibek, R., Anca, I., André, F., Čižman, M., Ivaskeviciene, I., Mangarov, A., Mészner, Z., Perenovska, P., Pokorn, M., Prymula, R., Richter, D., Salman, N., Šimurka, P., Tamm, E., Tešović, G., Urbancikova, I., Zavadska, D., Usonis, V. Adult vaccination in 11 Central European countries - Calendars are not just for children (2012) Vaccine, 30 (9), pp. 1529-1540.

Bostikova, V., Salavec, M., Smetana, J., Chlibek, R., Kosina, P., Prasil, P., Plisek, S., Splino, M., Bostik, P. An unusual case of multi-recurrent herpes zoster (HZ): A case report (2011) Biomedical Papers, 155 (4), pp. 283-288.

Bostikova, V., Salavec, M., Smetana, J., Chlibek, R., Kosina, P., Prasil, P., Plisek, S., Splino, M., Bostik, P. Genotyping of varicella-zoster virus (vzv) wild-type strains isolated in the Czech Republic. (2011) Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czechoslovakia, 155 (4), pp. 379-384.

Plíšek, S., Chlíbek, R., Kosina, P., Boštíková, V., Prášil, P. Invasive meningococcal diseases [Invazivní meningokoková onemocnění] (2011) Interni Medicina pro Praxi, 13 (10), pp. 391-393.

Bostikova, V., Salavec, M., Smetana, J., Chlibek, R., Kosina, P., Prasil, P., Plisek, S., Splino, M., Bostik, P. Genotyping of varicella-zoster virus (vzv) wild-type strains isolated in the Czech Republic (2011) Biomedical Papers, 155 (4), pp. 265-270.

Usonis, V., Anca, I., André, F., Chlibek, R., Čižman, M., Ivaskeviciene, I., Mangarov, A., Mészner, Z., Perenovska, P., Pokorn, M., Prymula, R., Richter, D., Salman, N., Šimurka, P., Tamm, E., Tešović, G., Urbančíková, I. Rubella revisited: Where are we on the road to disease elimination in Central Europe? (2011) Vaccine, 29 (49), pp. 9141-9147.
Pohanka, M., Chlibek, R., Kuca, K., Bandouchova, H., Pikula, J. Diagnosis of tularemia using biochemical, immunochemical and molecular methods: A review (2011) Veterinarni Medicina, 56 (9), pp. 453-461.

Prymula, R., Chlibek, R., Ivaskeviciene, I., Mangarov, A., Mészner, Z., Perenovska, P., Richter, D., Salman, N., Šimurka, P., Tamm, E., Tešović, G., Urbancikova, I., Usonis, V. Paediatric pneumococcal disease in Central Europe (2011) European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 30 (11), pp. 1311-1320. Cited 2 times.

Chlíbek, R., Smetana, J., Boštíková, V., Špliňo, M. Vaccination against viral hepatitis A and B in adults aged over 40 years - Antibody persistence and immune memory [Oãkování proti virové hepatitidû a a b u dospûľch starších 40 let vûku - sledování pfietrvávání protilátek a imunitní pamûti] (2011) Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie, 60 (3), pp. 99-108.

Chlíbek, R., Smetana, J., Boštíková, V., Kosina, P., Prášil, P., Salavec, M., Rejtar, P., Boštík, P. Neurological complications of Herpes zoster - A case report [Neurologické komplikace při onemocnění herpes zoster - Kazuistika] (2011) Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie, 74 (4), pp. 486-489.
van Damme, P., Chlibek, R., Keeffe, E.B. Hepatitis A and B vaccination in elderly travellers (2011) European Gastroenterology and Hepatology Review, 7 (2), pp. 84-92.
Chlíbek, R., Smetana, J., Boštíková, V., Špliňo, M. Immunisation schedule for adults [Očkovací kalendář pro dospělé] (2011) Vakcinologie, (3), pp. 101-115.

Boštíková, V., Smetana, J., Chlíbek, R., Špliňo, M., Vacková, M., Hanovcová, I., Boštík, P. Viral hemorrhagic fevers - yesterdey and tomorrow [Virové hemoragické horečky - včera a dnes] (2011) Interni Medicina pro Praxi, 13 (2), pp. 75-77.

Chlibek, R., Von Sonnenburg, F., Van Damme, P., Smetana, J., Tichy, P., Gunapalaiah, B., Leyssen, M., Jacquet, J.-M. Antibody persistence and immune memory 4 years post-vaccination with combined hepatitis A and B vaccine in adults aged over 40 years (2011) Journal of Travel Medicine, 18 (2), pp. 145-148. Cited 2 times.

Boštíková, V., Salavec, M., Smetana, J., Chlíbek, R., Kosina, P., Špliňo, M., Prášil, P., Boštík, P. Case report - Varicella-zoster virus (VZV) post vaccination complications [Problematika postvakcinačních komplikací u očkování proti viru varicella-zoster (VZV) - Popis klinického případu] (2011) Vakcinologie, (1), pp. 6-9.

Boštíková, V., Smetana, J., Boštík, P., Chlíbek, R., Špliňo, M. Polio news [Novinky na poli poliomyelitidy - krátké sdělení] (2011) Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie, 60 (1), pp. 38-40.

Plisek, S., Pliskova, L., Bostik, V., Prasil, P., Laco, J., Chlibek, R., Vyroubal, P., Kosina, P., Bostik, P. Fulminant hepatitis and death associated with disseminated varicella in an immunocompromised adult from the Czech Republic caused by a wild-type clade 4 varicella-zoster virus strain (2011) Journal of Clinical Virology, 50 (1), pp. 72-75. Cited 2 times.

Smetana, J., Čermáková, Z., Boštíková, V., Kučerová, P., Prášil, P., Pavliš, O., Chlíbek, R. Leptospirosis in the Czech Republic and potential for laboratory diagnosis [Leptospiróza v České republice a možnosti laboratorní diagnostiky] (2010) Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie, 59 (4), pp. 159-167. Cited 1 time.

Boštík, P., Chlíbek, R., Salavec, M., Prášil, P., Smetana, J., Boštíková, V. Development of an HIV vaccine - A long journey with an uncertain end [Vývoj vakcíny proti HIV - Dlouhá cesta s nejistým výsledkem] (2010) Vakcinologie, (3), pp. 119-123.

Boštíková, V., Salavec, M., Špliňo, M., Chlíbek, R., Smetana, J., Vacková, M., Hanovcová, I., Štěpánová, V., Plíšek, S., Boštík, P. The role of sequence analysis of wild-type varicella-zoster virus (VZV) in epidemiological and evolutionary characterization of VZV: Focus on epidemiologic situation in Czech Republic [Využití sekvenční analýzy divokých kmenů viru planých neštovic (VZV) v epidemiologické a evoluční charakterizaci VZV, se zaměřením na epidemiologickou situaci v České republice] (2010) Vakcinologie, (2), pp. 55-59. Cited 1 time.


Chlíbek, R. Recommendations of the Czech Vaccinological Society ČLS JEP on the use of the 13-valent pneumococcal polysaccharide conjugated vaccine Prevenar 13 [Doporučení výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP k použí vání 13valentní pneumokokové polysacharidové konjugované vakcíny Prevenar 13] (2010) Vakcinologie, (2), pp. 89-90.


Boštíková, V., Salavec, M., Chlíbek, R., Smetana, J., Prášil, P., Plíšek, S., Špliòo, M., Kaislerová, L., Boštík, P. Atypical manifestation of zoster infection associated with an unusual wild-type varicella-zoster (VZV) strain [Atypicky se manifestující zosterová infekce vyvolaná neobvyklým divokým kmenem viru varicella-zoster (VZV)] (2010) Vakcinologie, (4), pp. 144-149.

Plíšek, S., Kosina, P., Chlíbek, R., Prášil, P., Kračmarová, R., Gebouský, P., Honegr, K., Kapla, J., Žák, P., Dostál, P., Sedlák, V., Fric, M., Plíšková, L., Bolehovská, R. Analysis of 2009 pandemic influenza A(H1N1) cases in East Bohemia region [Analýza případů nové pandemické chřipky A(H1N1) 2009 v Královéhradeckém regionu] (2010) Vakcinologie, (4), pp. 138-143.

Smetana, J., Salavec, M., Boštíková, V., Chlíbek, R., Boštík, P., Hanovcová, I., Vacková, M., Matulková, P., Špliňo, M. Herpes zoster in the Czech Republic - Epidemiology and clinical manifestations [Herpes zoster v České Republice - Epidemiologie a klinické projevy] (2010) Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie, 59 (3), pp. 138-146. Cited 2 times.

Chlíbek, R., Smetana, J., Boštíková, V. Current registered HPV vaccines [Současnost registrovaných HPV vakcín] (2010) Klinicka Farmakologie a Farmacie, 24 (1), pp. 20-24.

Usonis, V., Anca, I., André, F., Chlibek, R., Ivaskeviciene, I., Mangarov, A., Mészner, Z., Prymula, R., Šimurka, P., Tamm, E., Tešović, G. Central European Vaccination Advisory Group (CEVAG) guidance statement on recommendations for influenza vaccination in children (2010) BMC Infectious Diseases, 10, art. no. 168, . Cited 9 times.

Chlibek, R., Anca, I., André, F., Bakir, M., Ivaskeviciene, I., Mangarov, A., Mészner, Z., Perenovska, P., Prymula, R., Richter, D., Salman, N., Šimurka, P., Tamm, E., Toplak, N., Usonis, V. Central European Vaccination Advisory Group (CEVAG) guidance statement on recommendations for 2009 pandemic influenza A(H1N1) vaccination (2010) Vaccine, 28 (22), pp. 3758-3766. Cited 7 times.

Chlíbek, R. New options of influenza vaccination [Nové možnosti očkování proti chřipce] (2010) Casopis Lekaru Ceskych, 149 (3), pp. 111-114.

Čečetková, B., Kancelová, Z., Chlíbek, R. Nosocomial infections [Nozokomiální nákazy] (2010) Prakticky Lekar, 90 (3), pp. 152-156. Cited 1 time.

Zařazeno - 0 komentářů  

 
Copyright 2005-2007. Hello Wiki designed by Fen, Blogger Templates by Blogcrowds.