Vyvolávající faktor vzniku autismu a poruch autistického spektra není stále znám, ani patogeneze onemocnění. Předpokládá se multifaktoriální příčina, určitou roli sehrává také genetická predispozice. O to více se lékařský výzkum zaměřuje na hodnocení vztahu očkování a vzniku autismu. Nárůst autismu je pozorován v řadě zemí světa i přes to, že původně obviňované látky ve vakcínách, jako je thiomersal-rtuť, se v těchto zemích, včetně České republiky, již dlouhou dobu nepoužívají. Je pravda, že např. v USA, dochází k nárůstu počtu dětí s poruchami autistického spektra. Proto  se tímto problémem v USA vážně a dlouhodobě zabývají.
 
V letech 2001-2012 sledovali očkované děti, kterým byla aplikována žádná, nebo jedna a nebo dvě dávky MMR vakcíny v období od jejich narození do 5 let jejich věku, včetně sledování výskytu autismu u jejich starších sourozenců. Do sledování bylo zařazeno dosud historicky nejvíce dětí, jednalo se celkem o 95 727 dětí a sledování probíhalo napříč celou zemí. Jednalo se o nezávislou retrospektivní kohortovou studii financovanou americkým Státním institutem duševního zdraví a Státním zdravotním ústavem. Výsledky byly publikovány v dubnu 2015 v čísle 15 časopisu americké lékařské společnosti, v jednom ze světově nejuznávanějších lékařských časopisů, JAMA (Anjali A. et al. Autism Occurence by MMR Vaccine Status Among US Children With Older Siblings With and Without Autism. JAMA 2015;313(15):1534-1540).
 
Ve studii bylo identifikováno celkem 994 (1,04 %) případů autismu u všech sledovaných dětí a 1929 dětí (2,01 %) ze všech sledovaných mělo doma staršího sourozence s autismem, přičemž 134 z nich mělo diagnostikován autismus také. Vzhledem k obavám rodičů při výskytu autismu v rodině (starší autistický sourozenec) při očkování dalšího dítěte, byla zvláštní pozornost věnována právě těmto dětem. Mezi sledovanými dětmi byly děti očkované jednou nebo dvěma dávkami MMR vakcíny, ale také děti, které proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím nebyly očkované. Proočkovanost sledovaných dětí MMR vakcínou byla ve věku 2 let 84%. Proočkovanost dětí s autistickým starším sourozencem byla 73%. Ve studii bylo analyzováno riziko vzniku autismu u všech sledovaných dětí ve věku 2 let a znovu ve věku 5 let. Zároveň bylo hodnoceno riziko vzniku autismu u neočkovaných dětí, u dětí s jednou a u dětí se dvěma dávkami vakcíny.
 
Studie ve svých výsledcích neprokázala souvislost MMR vakcinace a vyššího rizika vzniku poruch autistického spektra u dětí, neprokázala vyšší riziko ani u očkovaných dětí s rodinou zátěží (autismus u staršího sourozence), tedy u dětí kde lze předpokládat jistou genetickou zátěž.

Zařazeno - Štítky: , , , Vystavil Roman Chlíbek v 21:50  

0 komentářů:

Okomentovat

 
Copyright 2005-2007. Hello Wiki designed by Fen, Blogger Templates by Blogcrowds.