Dne 3. března 2015 oznámila společnost Pfizer, že Evropská komise schválila rozšíření indikace pro použití konjugované pneumokokové vakcíny Prevenar 13 o prevenci pneumonií u dospělých ve věku 18 let a více vyvolaných 13 pneumokokovými sérotypy obsaženými ve vakcíně. Zároveň byl aktualizován Souhrn údajů o přípravku (SPC) tak, aby zahrnoval recentní údaje o účinnosti vakcíny, nabyté v nejnovější studii, která zahrnovala přibližně 85 000 subjektů nad 65 let věku a která prokázala statisticky významné snížení prvních epizod vakcínou preventabilních pneumokokových komunitních pneumonií, včetně neinvazivních komunitních pneumonií, a invazivních pneumokokových onemocnění u dospělých starších 65 let.
Nová indikace vakcíny Prevenar 13 v Evropské unii nyní umožní snížit riziko pneumokokových pneumonií vyvolaných 13 sérotypy Streptococcus pneumoniae nejen u starších dospělých, ale u všech dospělých bez ohledu na věk, kteří díky svému zdravotnímu stavu mohou být v riziku tohoto vážného a potenciálně smrtelného onemocnění. Pneumokok je nejčastější bakteriální příčinou komunitní pneumonie a pneumokoková pneumonie je jednou z hlavních příčin úmrtí a hospitalizací po celém světě. Pneumokokové pneumonie mohou být klasifikovány jako neinvazivní, kdy bakterie působí infekci v plicích, ale nenachází se v krvi, nebo jako daleko závažnější invazivní, kdy je bakterii možno izolovat z krve, či jiného běžně sterilního materiálu v těle. Na každý jeden případ invazivního onemocnění u dospělých se odhaduje výskyt nejméně tří neinvazivních pneumokokových pneumonií.
Prevenar 13 byl poprvé představen v Evropě v roce 2009 pro použití u kojenců a malých dětí a nyní je pro takovou indikaci schválen ve více než 120 zemích na světě. Pro použití u dospělých ve věku nad 50 let je schválen ve více než 90 zemích světa. Ve Spojených státech amerických, Evropské unii a v dalších zemích je také schválen pro užití u starších dětí a dospívajících ve věku od 6 do 17 let.

Zařazeno - Štítky: , , , Vystavil Roman Chlíbek v 12:52  

0 komentářů:

Okomentovat

 
Copyright 2005-2007. Hello Wiki designed by Fen, Blogger Templates by Blogcrowds.