Nejenom Ministerstvo zdravotnictví ČR, ale také již Česká lékařská komora (ČLK) se ostře ohradila proti odmítání očkování. V dopise z 19. září 2013 adresovaném hlavnímu hygienikovi a Ministru zdravotnictví v demisi, prezident ČLK pan MUDr. Milan Kubek informuje o odborném stanovisku Vědecké rady komory, které jednoznačně odmítá popírání významu očkování a přeceňování nežádoucích účinků po očkování.

Komora nezastírá, že po očkování, stejně jako u kterékoli jiné léčby se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, avšak tyto se v případě správně diagnostikovaného a řádně provedeného očkování vyskytují pouze v minimálním počtu a v naprosté většině se navíc jedná o méně závažné a krátkodobé změny zdravotního stavu (zvýšená teplota, zarudnutí, bolestivost v místě vpichu). ČLK zdůrazňuje, že při zavádění každého nového očkování jsou samozřejmě výskyt a závažnost nežádoucích účinků sledovány a analyzovány. Zároveň všechny nežádoucí účinky související s očkováním jsou důkladně sledovány a lékaři jsou s nimi seznamováni.

ČLK považuje zpochybňování přínosu očkování ze strany lékařů za postup „non-lege artis“, tedy za postup v rozporu s nejvyšším dosaženým vědeckým poznáním.

Lékař, který zpochybňuje přínos očkování nebo dokonce odmítá provádět očkování tak porušuje nejenom Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (§ 4, odst. 5), ale také Etický kodex ČLK (§ 2 odst. 1) a Úmluvu o lidských právech a biomedicíně (článek 4) !

Zařazeno - Štítky: , , , , , , , Vystavil Roman Chlíbek v 13:34  

0 komentářů:

Okomentovat

 
Copyright 2005-2007. Hello Wiki designed by Fen, Blogger Templates by Blogcrowds.