Česká vakcinologická společnost vydala počátkem prosince 2012 dvě významná doporučení k očkování proti meningokokovým onemocněním a pro pneumokokovou vakcinaci v dospělosti. Proč jsou důležitá? Jednak proto, že s příchodem jedné nové vakcíny proti 4 typům meningokoka a rozšířením věkové indikace u druhé vakcíny se změnila strategie očkování, jednak proto, že se použitelnost konjugované vakcíny proti pneumokokům schválila také pro použití u dospělých osob. Závažnost meningokokových onemocnění je nejvyšší u malých dětí a dospívajících, u pneumokokovým onemocnění pak u malých dětí a u starších osob. 

S ohledem na dostupné očkovací látky proti menigokokům se jednoznačně preferuje používání konjugované 4valentní vakcíny (tedy vakcíny proti 4 různým skupinám meningokoka: A, C, Y a W135). Doporučení stanovuje kdy je nejvhodnější věkové období pro očkování a zaměřuje se na 5 skupin pacientů, kteří by se měli nechat očkovat vzhledem k riziku :
1. Preadolescenti ve věku od 11 let, nejpozději do 15 let věku
2. Malé dětí ve věku 1-2 let
3. Předškolní děti ve věku 5-9 let
4. Mladé dospělé osoby do 25 let věku
5. Rizikoví pacienti bez ohledu na věk (zejména s chybějící slezinou, po transplantaci nebo s poruchou imunity)

U pneumokoků se odborná společnost vyjádřila k očkování dospělých zejména proto, že se na trhu objevily dvě různé vakcíny, jedna nová - konjugovaná od 50 let věku (Prevenar 13) a k tomu tradiční, polysacharidová vakcína (Pneumo 23). Každá z vakcín má své přednosti a je dobře, že doporučení reflektuje tuto skutečnost. Polysacharidová vakcína má stále největší pokrytí ze všech pneumokokových vakcín (chrání proti 23 typům pneumokoka) a má své uplatnění u dospělých osob. Konjugovaná vakcína (chrání proti 13 typům pneumokoka) má své nesporné výhody v silné stimulaci imunitního systému starých a chronicky nemocných osob. Proto doporučení je cíleno právě na jednotlivé rizikové skupiny dospělých (pacienti bez sleziny, se selháváním ledvin, s nádory, po transplantacích), který je dopučeno očkování oběma vakcínami. Nejprve Prevenar 13 a za 2-6 měsíců aplikovat Pneumo 23. Tím získá očkovaný výhody obou vakcín. U osob s chronickým onemocněním srdce, plic, jater či s cukrovkou je do 60 let věku stále doporučováno očkování vakcínou Pneumo 23, po 60. roku věku je pak doporučeno očkování vakcínou Prevenar 13.

Přesné znění těchto doporučení lze nalézt na stránkách odborné společnosti v části určené pro odborníky ve zdravotnictví  v záložce Doporučení a stanoviska .

Zařazeno - Štítky: , , , , , Vystavil Roman Chlíbek v 16:01  

0 komentářů:

Okomentovat

 
Copyright 2005-2007. Hello Wiki designed by Fen, Blogger Templates by Blogcrowds.