V letošním roce se poprvé aplikuje 5. dávka očkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli s acelulární pertusovou složkou (vakcína Infanrix) v 5 letech věku těm dětem, které již od narození dostávaly každou dávku s acelulární složkou. Tato změna souvisí se zahájením používání kombinované vakcíny proti šesti nemocem (záškrt, tetanus, černý kašel, dětská přenosná obrna, virová hepatitida B a hemofilus influenze B) od roku 2007. 

U pětiletých dětí je po aplikaci této páté dávky pozorován zvýšený výskyt rozsáhlých otoků paže v místě očkování. Podobných výsledků bylo dosaženo i v klinických studií s touto očkovací látkou, kdy nejvíce se reakce objevují právě po páté dávce. Otok lze očekávat v průběhu 48 hodin od očkování a zpravidla sám odezní v průměru za 4 dny. Nicméně tato reakce je jistě nepříjemná jak pro dítě, tak pro rodiče. Dopis určený lékařům k této situaci můžet nalézt zde.

Vzhledem k současné situaci s výskytem černého kašle u nás je však přeočkování proti němu v předškolním věku  nezbytné a v souladu s doporučením evropských autorit. Otázkou je, zda nenastal čas pro vývoj nové očkovací látky proti černému kašli, která by vyvolávala méně reakcí při přeočkování a lépe reagovala na měnící se vlastnosti a útočnost baktérie - původce černého kašle.

Zařazeno - Štítky: , , , Vystavil Roman Chlíbek v 09:17  

0 komentářů:

Okomentovat

 
Copyright 2005-2007. Hello Wiki designed by Fen, Blogger Templates by Blogcrowds.